Hjem

Gylling-Ørting-Falling

Kraftvarmeværk A.m.b.A.


———————————————————————————


NYT om fusionen mellem Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

Odder, december 2019


Det har oprindeligt været planen, at fusionen mellem Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk skulle ske den 1. december 2019. Fusionen vil stadig ske, men på grund af kommende ny økonomisk regulering af varmesektoren og heraf afledte økonomiske teknikaliteter, vil den officielle dato blive udskudt og forventes nu at ske i første halvår af 2020. Derfor opstarter vi vores sammenlægning med en midlertidig samarbejdsaftale, hvor flest mulige arbejdsopgaver bliver varetaget af Odder Varmeværk. Senere bliver samarbejdsaftalen erstattet af den egentlige fusion, hvor alt bliver fælles og alt arbejde varetages af Odder Varmeværk.


Som kunde vil du ikke opleve de store ændringer, i forhold til hvad vi tidligere har udmeldt. Indtil fusionen vil du blive opkrævet de varslede rater og skal stadig ved henvendelse fremover kontakte Odder Varmeværk ved Odder Forsyningsselskab.


Priser og ændret prisstruktur
Priserne gældende fra den 1. december 2019 og frem til den 31. maj 2020 er anmeldt til Forsyningstilsynet og er nu tilgængelig på siden INFORMATION og på www.ofsis.dk, under menupunktet Odder Varmeværk, prisblade, vælg prisbladet for Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk.
Som tidligere udmeldt, følges Odder Varmeværks prisstruktur pr. 1. december 2019. Forbrugsbidraget er kr. 537,50 pr. MWh svarende til 0,5375 kr. pr. kWh inkl. moms. De faste bidrag er opdelt i et abonnementsbidrag pr. tilslutning på 1.875,00 kr. årligt og et effektbidrag, der afregnes pr. m2 med kr. 22,50 pr. m2 pr. år. Der henvises til prisbladet for nærmere betingelser. Priserne er inkl. moms.
Du vil fremadrettet blive opkrævet 4 årlige acontorater. Indtil den endelige fusion vil din nuværende betalingsserviceaftale fortsætte. Har du ikke tilmeldt betalingerne betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort som tidligere. Du vil senere modtage et nyt budget gældende fra 1. december 2019 med gældende priser og en styringstabel.
Der udarbejdes en opgørelse over dit varmeforbrug pr. 30. november 2019, som har forfald den 2. marts 2020. Opgørelsen vil blive udsendt ultimo februar 2020, men du kan allerede inden jul se opgørelsen på vores selvbetjeningsløsning eForsyning på www.ofsis.dk eller www.kraftvarme.dk, se loginoplysningerne i brev som du modtager primo december 2019. Ved endelig fusion vil der igen blive udarbejdet en slutopgørelse over varmeforbruget pr. fusionsdatoen.
Du kan læse mere om fusionen og hvad det betyder for dig som forbruger på www.ofsis.dk, og her på siden frem til fusionen. Her vil det løbende blive opdateret, når der nyt om fusionen. Du er som altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, både til fusionen og din varmeforsyning.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Eforsyning.


Følg dit forbrug via www.Eforsyning.dk log ind med det brugernavn og kode som står øverst på årsopgørelsen (feltet hedder:  Kundenr. / WEB-pinkode).

Du kan også hente en app til din telefon eller tablet. Søg efter eforsyning i app-store (Apple) eller Google Play (Android).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © All Rights Reserved