Hjem

Gylling-Ørting-Falling

Kraftvarmeværk A.m.b.A.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A.


Afholder ekstraordinær Generalforsamling


med henblik på endelig vedtagelse af sammenlægning af Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. med Odder Varmeværk A.m.b.A.


Onsdag d. 19. Juni kl. 19.30 i Gylling Forsamlingshus


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere.
3. Godkendelse af sammenlægning af Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. med Odder Varmeværk A.m.b.A.,


Bestyrelsen


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Information om sammenlægning med Odder Varmeværk, og indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Grundet fejlen fra Odder Kommune med manglende forbliverpligt (omtalt i teksten længere nede på siden), og deraf afledte og efterfølgende ændringer i fusionsaftalen med Odder Varmeværk, ønsker bestyrelsen ikke at benytte sig af rettighederne vi fik på seneste generalforsamlinger til selv at godkende evt ændringer til aftalen. Bestyrelsen støtter stadig sammenlægning, men ændringerne i kontrakten er så væsentlige, at vi finder det mest korrekt at vore andelshaver i fællesskab tager beslutning om dette.


Væsentligste ændringer er at vi ikke længere er garanteret de priser som indgik i sidste aftale, + at perioden der kan betales højere pris er øget til 20 år, og at vi ikke længere vil blive pålagt forbliverpligt af Odder Varmeværk.


Aftalen har d. 22/5-2019 været til afstemning på Odder Varmeværks Generalforsamling, hvor den blev godkendt.


Den nye kontrakt ser således ud:
Betinget fusionsaftale


På generalforsamlingen d. 19/6-2019 vil vi orientere om forhandlingerne og gennemgå den nye kontrakt, hvorefter der stemmes om sammenlægning med Odder varmeværk stadig ønskes.


Bestyrelsen  3. juni 2019.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Problemer i aftale om sammenlægning med Odder Varmeværk.


Vi har på vore Ordinære Generalforsamling d. 25 oktober 2018 og den Ekstraordinære Generalforsamling d. 7. november 2018 via afstemning af vores andelshavere valgt af godkende GØFs sammenlægning med Odder Varmeværk på en række vilkår, herunder også et krav om forblivelsespligt i en årrække.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget på begge generalforsamlinger.


En betingelse for at Odder Varmeværk vil sammenlægges med os er bla., at de sikres at nuværende GØF forbrugere selv betaler restgælden i GØF.

Det kunne vi i aftalen sikre ved at nuværende GØF forbrugere pålægges forbliverpligt indtil restgælden er betalt.

Vi indsendte et projektforslag om forblivelsespligt fra GØF til Odder Kommune d. 14 juni 2018. Odder Kommune har fra starten været orienteret om nødvendigheden af en hurtig sagsbehandling.

Desværre har en alt for langsom sagsbehandling fra Odder Kommune skabt problemer, og det ødelægger vores mulighed for at lave sammenlægningen med Odder Varmeværk på de eksakte aftalte vilkår.

Odder Kommune skulle have haft behandlet og godkendt projektforslaget om forblivelsespligt til GØF forbrugerne, inden en ny lov om forbrugerbindinger trådte i kraft d. 1/1-2019. 

Odder Kommune “beklager meget”, at de ikke rettidigt fik behandlet og godkendt projektforslaget, og siger at det skyldes en fejl i forvaltningen....


Det er nok meget mildt sagt, at sige, at vi i GØF og Odder Varmeværks bestyrelser er utrolig skuffede over Odder Kommunes håndtering af deres del af arbejdet med vores sammenlægning.


Vi kan ikke længere sikre den aftalte forblivelsespligt fra Odder Kommune, pga den nye lov som forhindrer dette.


Vi er nu i nye forhandlinger med Odder Varmeværk om, hvorledes vi kan komme videre med sammenlægningen, som vi begge stadig ønsker.


Vi vender snarest tilbage med mere indformation.


Bestyrelsen  13. marts 2019.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A.

afholdt den 7. november 2018 Ekstraordinær Generalforsamling i Gylling Forsamlingshus.

Hovedemnet var “Godkendelse af sammenlægning af Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. med Odder Varmeværk A.m.b.A.”, som besluttet på Ordinær Generalforsamling d. 25 november 2018.


Forslaget blev vedtaget Enstemmigt.


Se her for Referat: Referat Ekstraordinær Generalforsamling GØF d. 7. november 2018.


Vi vender tilbage med information om det videre forløb, så snart dette er afklaret med Odder Varmeværk A.m.b.A.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Se her for Referat og dokumenter anvendt på den Ordinære Generalforsamling Torsdag d. 25 oktober 2018:


Referat Generalforsamling GØF Torsdag d. 25 oktober 2018.


Bilag 1 Formandens beretning for varmeår 2017-2018.

Bilag 2 Årsrapport 2018 GØF Kraftvarmeværk.

Bilag 3 GØF Budget 2018-19.

Bilag 4 Oplæg til Bestyrelsens forslag.

Bilag 4A. Ledningsnet.

Bilag 4B. Varmepris GØF 2018-19.

Bilag 4C Varmepris sammenligning GØF - Odder.

Bilag 4D Varmepris Standardhus 2019-2029.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivationstarif - Varsel

Juni 2018.

Nu er det 2 år siden, at vi indførte motivationstariffen, for på den måde at fremme motivationen til at få optimeret varmeanlægget, således at returtemperaturen blev bragt ned.

Målet er at udnytte varmen bedre i boligerne, og dermed sænke returtemperaturen på vandet, som sendes tilbage til varmeværket. Dette vil reducere unødvendig varmespild i ledningsnettet, og vil medføre lavere varmepriser for alle.


Det er i nogen grad lykkedes.

Men der er stadig alt for mange forbrugere med for høj returtemperatur.


Derfor vil motivationstariffen for manglende afkøling blive kraftigt forhøjet pr. 1. juni 2019. 


Vi anbefaler derfor, at man benytter det indeværende varmeår til at få kigget på anlægget, da der kan være mange penge at spare.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Eforsyning.


Følg dit forbrug via www.Eforsyning.dk log ind med det brugernavn og kode som står øverst på årsopgørelsen (feltet hedder:  Kundenr. / WEB-pinkode).

Du kan også hente en app til din telefon eller tablet. Søg efter eforsyning i app-store (Apple) eller Google Play (Android).


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © All Rights Reserved