Information

Gylling-Ørting-Falling

Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Til information - Juni 2017.


Bestyrelsen har igennem en længere periode arbejdet på at afklare hvilke ændringer der skal til for at sikre en fortsat stabil - og billigst mulig varmeforsyning.
 De af jer som var med til sidste Generalforsamling i oktober 2016, kan nok nikke genkendende til første del af denne orientering:


“Fra januar 2019 mister vi grundbeløbet til kraftvarmeværkets elproduktion. Grundbeløbet er et beløb som vi bla. får for at holde den el-producerende del af værket driftsklar og til rådighed for produktion. Vindmøller og solceller er ikke gode uden vind og sol, så for at sikre at samfundet kan få el nok, også når det er vindstille, så får vi et beløb for at stå til rådighed. Men når vi ikke længere får vores grundbeløb, så kan det sansynligvis ikke længere betale sig at vedligeholde på motoren, og holde den driftklar.


Hvad byder vores fremtid?
 Som det er nu, er vi utrolig afhængige af hvad der sker politisk. 
Hvis nogen ville fortælle hvilke regler, afgifter og politikker der kommer, så ville vi have mulighed for at handle ud fra dette.
 Men i betragtning af hvor meget politikere generelt snakker, så har har de været uhyggeligt tavse om en række forhold og betingelser, som kommer til at betyde rigtigt meget for os.


Hvad skal kraftvarmeværkerne satse på i fremtiden? Biomasse eller varmepumper, måske solvarme, - kommer der højere eller lavere afgifter på gas, eller på el???. I flere år har branchen ventet på et udspil fra regeringen omkring kraftvarmeværkernes fremtid...
Den forhenværende og nuværende regering har siden 2012 arbejdet på en analyse af afgifter i energisektoren, og selv om den var lovet klar i efteråret 2014, er den endnu ikke helt færdig.


Vi er i årevis blevet udnyttet som malkeko til at skaffe penge via stadig stigende afgifter, som værket er blevet pålagt at opkræve via ekstra skatter og afgifter hos vores medlemmer.


Så vi vil meget gerne vide hvordan afgifter og beskatning af os kraftvarmeværker vil blive fremover, FØR vi beslutter hvad vi skal gøre for at holde vores fremtidige varmepris længst muligt nede.
 Vi er blevet snydt adskillige gange af politikerer og folketing, som siger et, men derefter gør noget andet. 
Det vil f.eks. være ekstremt ærgerligt at investere i et biomasse fyr, hvis der kort efter opførelsen bliver indført en nyopfunden afgift på vores brændsel....

Vi skal meget nødigt have gang i fejlinvesteringer, da det er vores allesammens økonomi det i sidste ende drejer sig om.
 Så vi venter, og venter, på en afklaring, - ikke med vores gode vilje, men kun fordi vi ikke kan gøre det meget anderledes i øjeblikket.”


Noget af det der bla. er arbejdet med siden Generalforsamlingen er muligheden for samarbejde/fusion med Odder Varmeværk. Bestyrelsen er positive for et samarbejde med Odder Varmeværk. Men vi skal naturligvis ikke opgive vores selvstændighed - med mindre dette er den bedste løsning. Den billigste varmepris på længere sigt vil vægte højt i vurderingen af dette.


Samtidig har vi arbejdet videre med mulighederne for biomasseopvarmning, store varmepumper, solvarme m.m..


Vi er også sammen med 24 andre værker med i et projekt, hvor vi sammen med Region Midtjylland har søgt EU om tilskud til rådgivning i forbindelse med omstilling af varme produktion til fossilfri energi. EU har netop netop godkendt vores ansøgning, og bevilget 21,5 millioner kroner i støtte til 25 varmeværker i Midtjylland.
 I Odder Kommune er det kun Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk som deltager i projektet, og vi har ansøgt bredest muligt ved at formulere, at vi vil bruge tilskudet til “at vælge og forberede den bedste løsning, f.eks. bygge biomasseværk, samarbejde/fusion med naboværk, transmissionsledning til naboværk, varmepumpe eller solvarme”.


Så den korte udgave af ovenstående er, at vi stadig arbejder med at finde den bedste fremtidige løsning for os. Når vi har mulighed for mere konkret at kunne udpege en eller flere mest oplagte løsninger for os, så indkalder vi til en ekstraordinær generalforsamling, så vi kan orientere om mulighederne, og i fællesskab vælge den løsning som vil være bedst for os.

Vi ses forhåbentlig snart!


Mvh,

Bestyrelsen

Referat fra seneste Generalforsamling.


Referat

Seneste årsregnskab.


Regnskab

Motivationstarif.


Motivationstarif

Standard vedtægter.


Vedtægter

Tekniske bestemmelser.


Bestemmelser

Priser.


Tarifblad

Princip skitse.


Skitse

Klagevejledning.


Klagevejledning

Copyright © All Rights Reserved