Hjem

Gylling-Ørting-Falling

Kraftvarmeværk A.m.b.A.


NYT om fusionen mellem Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk

Gylling-Ørting-Falling, april 2020


Så nåede vi i mål med fusionen mellem Gylling Ørting Falling Kraftvarmeværk og Odder Varmeværk. Den endelige fusionsdato blev den 15. marts 2020, hvor du bydes VELKOMMEN ved Odder Varmeværk.
Alle nuværende varmeaftagere ved Gylling Ørting Falling Kraftvarmeværk, får et personligt brev med oplysning om, hvad fusionen betyder for dem.
Men I forbindelse med fusionen skal langt de fleste IKKE foretage sig noget yderligere, udover evt. at tilmelde sig til BetalingsService.Priser og prisstruktur

Prisen for fjernvarme i Gylling, Ørting og Falling er i følge hidtil gældende prisblad kr. 537,50 pr. MWh incl. moms.

Hertil kommer de faste bidrag som består af et abonnementsbidrag pr. tilslutning på kr. 1.875 incl. moms samt et effektbidrag, der beregnes ud fra afregningsarealet med kr. 22,50 pr. m2 pr. år.

På Odder Varmeværks hjemmeside www.ofsis.dk kan du se hele prisbladet.

Priserne efter fusionen er uændret i forhold til priserne før fusionen.


Vi er igang med at installere en ny stor varmepumpe på varmeværket. Når den kan startes i slutningen af dette år, så skulle den gerne give grundlag for at priserne kan reduceres yderligere.


På Odder Varmeværk hjemmeside www.ofsis.dk kan du også finde praktiske informationer om bl.a. driftsstatus, og det er også muligt at logge sig på eForsyningen og få adgang til dit forbrug, styringstabeller og opgørelser.
For at logge på skal du bruge dit kundenr. og web-pinkode, som du modtager i det personlige brev.
Du kan også tilmelde dig til en SMS service, der giver mulighed for at modtage vigtige beskeder, hvis uheldet skulle være ude og der opstår driftsforstyrrelser i dit område. Læs mere på hjemmesiden.

Du opfordres til at benytte BetalingsService, så du slipper for at huske på, hvornår du skal betale din varmeregning. Du kan tilmelde dig via Odder Varmeværks hjemmeside eller i din bank/netbank.
Såfremt du ikke tilmelder dig, vil der blive fremsendt et indbetalingskort forud for hver acontobetaling. Acontorater opkræves 4 gange årligt med forfald i februar, maj, august og november.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Den næste opgørelse du vil modtage, er for perioden 01.12.2019-31.12.2020, og fremsendes ultimo februar 2021.


Evt. nuværende BetalingsService-aftale med Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk kan ikke overføres til Odder Varmeværk. Oplysningerne til brug for tilmelding til BetalingsService fremgår i dit personlige brev.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fra nu vil al information ske via Odder Varmeværks hjemmeside www.ofsis.dk, eller via brev sendt personligt til forbrugerne.Copyright © All Rights Reserved