Information

Gylling-Ørting-Falling

Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk A.m.b.A. er fusioneret med Odder Varmeværk A.m.b.A pr. d. 15. marts 2020.

Dokumenterne herunder er de seneste som omhandlede Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk.


Fra nu vil al information ske via Odder Varmeværks hjemmeside www.ofsis.dk, eller via brev sendt personligt til forbrugerne.


Referat fra seneste Generalforsamling.


Referat

Standard vedtægter.


Vedtægter

Tekniske bestemmelser.


Bestemmelser

Priser.


Tarifblad

Princip skitse.


Skitse

Klagevejledning.


Klagevejledning

Copyright © All Rights Reserved